Belangrijke informatie voor (voormalige) werknemers en uitzendkrachten van Balans

22-08-2023

Belangrijke informatie voor (voormalige) werknemers en uitzendkrachten van Balans

Beste (oud)-werknemers van Balans,

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en willen daar transparant over communiceren. Met dit bericht stellen wij u daarom op de hoogte van het volgende.

Wat is er gebeurd?

Op 25 juni jl. is er bij ons op kantoor ingebroken en zijn er goederen ontvreemd, waaronder een fysieke back-up server. De inbrekers hebben toegang kunnen krijgen vanwege een beveiligingskwetsbaarheid met betrekking tot het algemeen toegankelijke deel van het kantoorverzamelgebouw.

Op de back-up server van Balans bevonden zich persoonsgegevens, waaronder mogelijk ook die van u. Op basis van informatie van onze IT-beheerder, gaan wij ervan uit dat de informatie is versleuteld en de toegang tot de server is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wijst erop dat de data op de back-up server niet toegankelijk is voor derden. Absolute zekerheid hierover is echter niet mogelijk. Om die reden hebben wij besloten u uit voorzorg te informeren.

Voor zover mogelijk, hebben wij onze (voormalige) werknemers en uitzendkrachten rechtstreeks geïnformeerd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • NAW-gegevens;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bankrekeningnummer;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Kopie paspoort/Identiteitsbewijs;
  • Ziekteverzuimgegevens;
  • Financiële gegevens ten behoeve van salarisverwerking;
  • Loonbeslagen.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verrichten van onze bemiddelingsactiviteiten en/of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van onze relatie kunnen wij één of meer van deze categorieën persoonsgegevens ten aanzien van u hebben verwerkt. Omdat wij niet meer over de back-up server beschikken, kunnen wij niet per individueel geval bepalen welke persoonsgegevens zijn verwerkt.

Welk risico loopt u eventueel?

Gelet op het feit dat hier sprake is van diefstal van een server, en niet zozeer het binnendringen van een informatiesysteem, is het volgens deskundigen minder voor de hand liggend dat het oogmerk van de dader bestaat uit het toegang krijgen tot persoonsgegevens om daarmee betrokkenen te schaden. Daarnaast zijn de gegevens versleuteld en beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om die redenen is het minder waarschijnlijk dat uw persoonsgegevens toegankelijk zullen zijn voor ongeautoriseerde derden. Een dergelijk risico is evenwel nooit helemaal uit te sluiten. Om die reden informeren wij u ook over de risico's die gepaard gaan met het in verkeerde handen vallen van uw persoonsgegevens. Het belangrijkste risico is dat cybercriminelen uw persoonsgegevens kunnen proberen te gebruiken voor het plegen van fraude. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij cybercriminelen zich voordoen als Balans of als u (identiteitsfraude). Het doel is om u te bewegen tot betaling of het verstrekken van bijvoorbeeld uw bankgegevens.

Wij willen u om die reden proactief attenderen op tips over het herkennen van identiteitsfraude en wat u kunt doen als u vermoedt dat uw gegevens worden misbruikt. Blijf uiteraard altijd alert op onverwachte telefoontjes of berichten met een vreemde inhoud. Als u bijvoorbeeld uit naam van Balans een e-mail of andere communicatie ontvangt die verdacht lijkt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals bij u bekend en/of bij ons op de website gepubliceerd. Indien contactgegevens in de e-mail voorkomen, adviseren wij u om daar geen gebruik van te maken. Klik in elk geval niet op links die in dergelijke e-mails voorkomen en open geen bijlagen, tenzij u met zekerheid heeft kunnen vaststellen dat de e-mail van ons afkomstig is. Meer algemene informatie is beschikbaar via de externe website www.fraudehelpdesk.nl.     

Het vervolg? 

Wij nemen dit voorval uiteraard zeer serieus en doen er alles aan om incidenten in de toekomst te voorkomen. Wij hebben in samenwerking met de beheerder van het pand  beveiligingsmaatregelen genomen om de kans op inbraak te verkleinen. Verder hebben wij advies ingewonnen bij externe specialisten om nadelige gevolgen van het incident te beperken. Wij hebben ook aangifte gedaan bij de politie.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor middels info@balans.nu.

 

Met vriendelijke groet,

Erik Ester

Algemeen Directeur

Terug naar het overzicht