Bepalende trends in de procesindustrie

14-05-2020

Door de wereldwijde onzekerheid over het coronavirus neemt de vraag naar producten af en wordt de industriesector hard geraakt. Terwijl de dagelijkse gang van zaken flink wordt verstoord en complete productieprocessen zelfs tot stilstand komen, doen zich in de procesindustrie evenwel een aantal positieve trends en ontwikkelingen voor. Ontwikkelingen die op de korte termijn voor meer werk zorgen binnen de procestechniek en trends voor de lange termijn de richting van de procesindustrie vormgeven.

Verbeten strijd om gekwalificeerd personeel

Binnen de procesindustrie wordt de vraag naar gekwalificeerde mensen steeds dringender. Het gaat daarbij niet alleen om personeel dat het ontstane gat door de huidige vergrijzing opvult, met name de technologische vooruitgang vraagt om kennis en expertise van digitale processen die steeds belangrijker worden voor optimalisatie van productieprocessen. Ben je als producent in staat jong talent in een vroeg stadium aan je te binden en intern verder op te leiden dan is de kans groot dat je op de lange termijn een beslissend voordeel opbouwt ten opzichte van jouw concurrenten.

Een opvallende ontwikkeling is dat er juist in de procesindustrie nog volop werk is. Met name de vraag naar procesoperators in de Food en Pharma sectoren neemt momenteel sterk toe. Voor deze groep zijn er genoeg mogelijkheden om in een nieuwe werkomgeving een positieve bijdrage te leveren aan de huidige situatie. Ben je nu op zoek naar werk in de procesindustrie, schrijf je dan direct in bij Balans en bekijk hier alle vacatures.  

Data driven processen

Voor de lange termijn zijn er nog een aantal trends zichtbaar. De oneindige toepassingen van data technologie voorzien producenten van alle informatie die ze nodig hebben om goede, weloverwogen beslissingen te nemen. Verkregen data zullen de komende jaren daarom steeds bepalender worden als het gaat om verbeteren van productieprocessen, het voorspellen en faciliteren van onderhoud en het ontwikkelen van innovatieve productiemethoden.

Productieprocessen kunnen veel beter gestuurd worden op basis van realtime data, waarmee de productiestroom nog verder geoptimaliseerd wordt. De uitdaging voor veel producenten zal zijn om deze mogelijkheden van AI en bijbehorende data analyse tools succesvol te integreren in hun lopende productieprocessen.

Duurzaamheid als prioriteit

Producenten richtten zich tot voor kort veelal op de korte termijn als het gaat om duurzaamheid. Met de toenemende klantfocus op duurzame producten zal de producent zich steeds meer gaan richten op investeringen die duurzaamheid op de lange termijn ondersteunt. Alleen voldoen aan de geldende milieuwetgeving is niet meer genoeg.

Traceerbaarheid van materialen speelt daarbij een belangrijke rol. Consumenten verwachten van een producent dat ze gebruik maken van duurzame grondstoffen die tot de bron te herleiden zijn. Deze sociale verantwoording leidt er ook toe dat producenten steeds scherper zijn op processen die de uitstoot van CO² en stikstof verminderen. Kortom, investeren in maatregelen die duurzaamheid binnen de procestechniek verbetert staat de komende jaren bij veel producenten hoog op de agenda.

Terug naar het overzicht